Bakreni kabel čevlji

Cu kabel čevlji so izdelani 99,95% bakra. Izdelujemo kabel čevlje tipa KR/KRF/ KRD/KRT in vezne tulce tipa KS/KSF/KSD/KST in C sponke za vecžilne vodnike po standardu IEC 228 razred 2 in PF vodnike po standardu IEC 228 razred 5. Program vsebuje tudi številne kabel čevlje izdelane po merah naših naročnikov.
Kabel čevlji in vezni tulci za bakrene vodnike ter ozemljitvene vodnike tipa: KR/KRF in KS/KSF se uporabljajo za PF vodnike in večžilne vodnike.
KRD in KSD se uporabljajo za večžilne vodnike.
KRT in KST kabel čevlji in vezni tulci ustrezajo nemškemu tipu (ne DIN) in se uporabljajo za večžilne vodnike.
C sponke se uporabljajo za spajanje in priključitev/odcepitev neizoliranih ozemljitvenih vodnikov.
Če zgoraj našteti spojni material stisnemo z Elpress orodjem dosežemo kvaliteto spoja, ki odgovarja standardom SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1.