Politika kakovosti

Podjetje PETEZE d.o.o.  se zavezuje, da bo dolgoročno dosegalo postavljene cilje in uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja. Podjetje rezultate preverja najmanj enkrat letno, pomembne kazalnike uspešnosti pa preverja sproti.


Poslovni cilji so pravočasno dobava kakovostnih izdelkov in storitev našim kupcem. Tako kupci kot dobavitelji so naši osnovni partnerji. Le dobro in dolgoročno sodelovanje z njimi zagotavlja uspešnost.
PETEZE:
  -  Spremljanje zadovoljstvo kupcev in izboljšuje svoj proces.
  -  Redno ocenjuje svoje dobaviteljev in izboljšuje vire.
  -  Analizira reklamacije in pripomb in izboljšuje svoje delovanje.

Dogovorjena kakovost izdelkov je standardna kakovost. Naš cilj je neprestano izboljševanje.

Vsi zaposleni smo del sistema vodenja kakovosti. Vsak izmed nas opravlja delo, ki je povezano z zahtevami in pričakovanji kupcev. Vsak v podjetju PETEZE prispeva pomemben delež pri izvrševanju in izboljševanju sistema kakovosti.

Za uresničevanje postavljenih ciljev in politike doseganja postavljenih ciljev ter kakovosti je zavezan direktor podjetja.

Mengeš, 01.02.2017
Direktor
Robert ZevnikCertifikat kakovosti ISO 9001