Praktično izobraževanje

Izobraževanje je potekalo na lokaciji, kjer je bila na novo postavljena transformatorska postaja. Udeleženci so bili iz celotnega območja delovanja podjetja ELEKTRO CELJE d.d. Ker izobraževanje ni bilo prvič smo si lahko izmenjali informacije o preteklih, tekočih in bodočih projektih na njihovem območju.